Câu chuyện về Sumagrow® rất đơn giản. Đó là con người – con người nhận biết qua đánh giá qua tầm nhìn, niềm đam mê và sự cống hiến được hiểu để tạo nên sự khác biệt. Điều này cũng được hiểu là những người cả nam lẫn nữ tâm huyết với nghề nông, khoa học, và khoa học kỹ thuật và được thúc đẩy với những cơ hội để tạo nên sự khác biệt.

Sumagrow®® được sinh ra từ mong muốn hỗ trợ cho những bậc nhà nông của chúng ta, để bảo vệ nguồn lương thực và nguồn nước của chúng ta, và đồng thời giúp duy trì được nguồn tài nguyên thiên nhiên cho thế tương lai. Sản phẩm và đồng thời cũng là thương hiệu của chúng tôi được phát triển bởi một đội ngũ đa dạng và năng động các nhà khoa học gia, người nông dân, kỹ sư, các nhà tiếp thị và các vị lãnh đạo ngành nông nghiệp.

Sumagrow story is simple really. It’s about people-people with vision, passion and dedication who are determined to make a difference. It’s about men and women who genuinely love farming, science and technology and are motivated by the opportunity to make a difference.

SumaGrow® was born from the desire to support our farmers, protect our food and water supply, and sustain our resources for this generation and the next. Our co-branded products are developed by a diverse and spirited team of scientists, farmers, engineers, marketers, associates and industry leaders.

Mặc dù Sumagrow® đã phát triển lên thành một công ty từ ba thành viên đến một mạng lưới bao gồm giấy phép, các nhà đầu tư, chuyên gia tư vấn, và khách hàng trong nước và quốc tế, chúng tôi vẫn là một gia đình của những người được thú đẩy bởi cùng nguyên tắt và được dẫn dắt cùng sự đam mê để lại một di sản – được hiểu là di sản của hy vọng, về khả năng quản lý tốt và tính khả thi.

Chúng tôi yêu những gì chúng tôi làm và chúng tôi tin rằng những điều chúng tôi làm sẽ mang lại một sự khác biệt trong hiện tại và cho cả tương lai sắp đến. Bạn không tham gia Sumagrow® sao?

Although we have grown from a company staffed by three to a network that includes domestic and international licensees, investors, consultants and customers, we are still a family of people motivated by the same principals and driven by the same passion to leave a legacy- a legacy of hope, of good stewardship and of possibilities.

We love what we do and we believe that what we do will make a difference today and for the generations to come. Won’t you join us?”